A projekt

Innováció az egész életen át tartó tanulásban - A kompetenciaközpontú fejlesztés pilot programja a foglalkoztathatóság javítása érdekében
EFOP-5.2.1-17-2017-00008
A gazdaság versenyképessége azon múlik, hogy…
■ rendelkezik-e megfelelő munkaerővel,
■ a munkavállalók kompetenciái megfelelnek-e a foglalkoztatók elvárásainak,
■ a jelenlegi „munkaerő tartalék” képes-e és akar-e a fejlődés útjára lépni,
■ ha igen, milyen módszerekkel tudjuk a munkavállalói kompetenciákat a leghatékonyabban fejleszteni.
A kompetenciafejlesztés a társadalmi felzárkózás fontos eszköze, de…
■ nincs sztenderdizált kompetencia nomenkletúra, amely rendszerbe foglalja a különböző kompetenciákat.
■ nem jött létre a kompetencia elvárásoknak az a rendszere, amely alapján a különböző képzettségi szintekre, munkakörökre definiálni lehet a kompetencia elvárásokat különböző ágazatokban dolgozók részére.
■ a legtöbb kompetencia feltérképezésére nem áll rendelkezésre megfelelő mérési eszköz.
■ a potenciális munkaerő-tartalék elérésének, motiválásának és munkaerő-piacra történő beilleszkedése támogatásának nincs kialakult és egységes módszertana.
Megoldást nyújtunk a társadalmi innovációval a társadalmi felzárkózás és a munkaerőpiaci integráció területein egyszerre.
Főpályázó: Regionális Civil Központ Alapítvány
A projekt ideje: 2018.06.01 – 2021.08.29.
A szerződött támogatás összege: 169 552 300 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A megvalósulás helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

A projekt célja…
■ az alacsonyan képzett, hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztathatóságának javítása és alkalmazkodó képességének fejlesztése
■ annak érdekében, hogy megfeleljen az „ipar 4.0” munkavállalóival szemben támasztott követelményeknek.
■ Enyhítse a gyártó és összeszerelő üzemekben fennálló munkaerő-hiányt, támogatva a kiválasztást és a beilleszkedést, csökkentve a fluktuáció mértékét.
Részcélok
1.Innovatív szolgáltatás, új módszer kidolgozása.
2. A kidolgozott új eljárás pilot rendszerű kísérleti megvalósítása 100 fő bevonásával.
3. Az érintett intézményekkel való kapcsolatfelvétel, gazdasági szereplők bevonása.
4. Szakmai team és együttműködések fejlesztése, disszemináció.

Pilot kompetencia mérés
Informatikailag támogatott a több éve fejlesztett Practiwork eszközpark alkalmazásával 100 fő mérése zajlik 3-3 alkalommal. A programba vonás idején, közvetlenül a fejlesztést követően, valamint a mentori támogatás – jó esetben – a foglalkoztatásba helyezést követően a 12. hónapban. A fejlesztési eredmények összevetése a 100 fős dolgozó kontroll csoport eredményeivel történik.
Az informatikailag támogatott kompetenciamérés előnyei
■ automatizált és digitalizált;
■ objektív és azonnali kiértékelés;
■ csoportos, élményalapú;
■ hatékony, gyors igényre szabható mérés;
■ kézzelfogható eszköz és eredmény;
■ reprezentatív mintán alapuló kompetenciaprofil;
■ EU-releváns kompetenciakészletre épül;
■ több szempontú validált elemzési lehetőség a profilok kapcsán.
Vizsgált kompetenciák
TUDÁS – szövegértés és matematika
KOGNITÍV KÉPESSÉGEK
 egyszerű szabálykövetés
 észlelési pontosság
 észlelési sebesség
 fogalmi kreativitás
 komplex problémamegoldás
 koncentrációs képesség
 monotóniatűrés
 munkamemória
 munkastílus
 szerialitás - sorrrendiség
 vigilancia – éberség, figyelem
SZENZOROS ÉS MOTOROS KÉPESSÉGEK
 kézstabilitás
 kézügyesség
 reagálás gyorsasága
 szem-kéz koordináció
 vizuális hibakeresés
SZEMÉLYISÉGJELLEMZŐK
 felelősségvállalás
 impulzivitás gátlás
 kreativitás
 motiválhatóság
 önállóság
 problémamegoldó képesség
 stressztűrő képesség
 tanulásra való motiváció
 tanult leleményesség
 terhelhetőség, munkabírás
 aktív segítőkészség
 konfliktuskezelés
 szociális intelligencia
 társas hatékonyság
Practiwork mérőeszközök

Gyakorló állomás

Kétkézláb

Mikro teletálca

Egyérintő

Csavaros teletálca

Kompetencia fejlesztés (30 óra)
A kompetencia mérés eredményeire építve a fejlesztést igénylő munkavállalói készségek és képességek személyre, illetve csoportra szabott fejlesztése zajlik az eszközpark segítségével hat 15-25 fős csoportban. Felkészítés a munkavégzés által megkívánt fizikai követelményekre (pontosság, gyorsaság, állóképesség, megfelelő motoros készségek, monotóniatűrés stb.) a PractiLearn módszertan felhasználásával.
Mentori támogatás, foglalkoztatásba helyezés, csapatépítés
■ A toborzás, bevonás, mérés, fejlesztés és visszamérés során a résztvevők számára folyamatos, személyre szabott mentori támogatást biztosítunk (min. 30 alkalom/fő).
■ A mentor feladata a bizalom kialakítása, a mérés eredményeinek értelmezése, fejlesztési célok kitűzése, beavatkozások tervezése és megvalósítása, motiválás, bátorítás
■ A munkavállalással kapcsolatos alapvető társadalmi és egyéni viselkedési elvárások megértése és alkalmazása.
■ A szocializációs hátrányok kompenzálása, munkavégzéssel kapcsolatos ismeretek, skillek és normák, teljesítéssel összefüggő kritériumok elsajátítása.
■ Álláskeresés támogatása, önéletrajz készítés, interjúra felkészülés.
■ A jövőbeni munkavállaló felkészítése az adott munkahely követelményeire.
■ Együttműködést támogató csapatépítő és szabadidős rendezvények szervezése.

Partnerek